Help ons formule1meester nog spannender te maken en klik op deze link ;)

Algemene voorwaarden - Formule 1 Meester

  Door zich te registreren om deel te nemen in de Formule 1 Meester competitie beheerst door deze voorwaarden en de spelregels (zoals hieronder gedefinieerd) ("het Formule 1 Meester spel"), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn en zich te houden aan de volgende voorwaarden:

  Toepassingen en Registratie

 1. Alle toepassingen die door deel te nemen aan het Formule 1 Meester spel moet worden gemaakt staan online op de Formule 1 Meester website www.formule1meester.nl ("de Site") en zijn strikt in overeenstemming met de desbetreffende instructies. Geen aanvragen in te voeren in enige andere wijze worden geaccepteerd. Indien uw aanvraag wordt geaccepteerd, wordt u bekend geworden als een 'speler' in de onderstaande voorwaarden.
 2. Deelname aan het Formule 1 Meester spel staat open voor zowel inwoners van Nederland als niet-inwoners van Nederland. Zie termen "Aanvragers onder de 18 jaar" als je jonger bent dan 18 jaar, want dit zijn extra termen die op u van toepassing bij het Formule 1 Meester spel.
 3. Inschrijvingen mogen niet worden ingediend door derden en/of tussenpartijen. Geen verantwoordelijkheid kan worden aanvaard voor verloren, vertraagde of onvolledige inschrijvingen of inschrijvingen die niet ontvangen zijn door Formule 1 Meester om welke reden. Dergelijke inschrijvingen worden nietig geacht (waarmee de beslissing van Formule 1 Meester in dit verband onherroepelijk is).
 4. Hoewel er geen sluitingsdatum voor inschrijving zijn, zal Formule 1 Meester van tijd tot tijd termijnen publiceren waarbinnen je geregistreerd zijn moet als spelers om in aanmerking te komen voor de punten toegekend met betrekking tot een ronde van de competitie. Dergelijke informatie over hoe en wanneer in te voeren voor het Formule 1 Meester spel maakt deel uit van deze voorwaarden en bepalingen.
 5. Formule 1 Meester behoudt zich het recht voor om team namen of competitie namen die worden verondersteld als onbehoorlijk, aanstootgevend of verwarrend te weigeren. Alle namen dus verworpen kan worden veranderd en aan Formule 1 Meester binnen 7 (zeven) dagen. In het geval dat de alternatieve voorgestelde naam voor rekening van een aanvrager aan het Formule 1 Meester spel te spelen in een dergelijke situatie opnieuw wordt afgewezen, naar keuze van Formule 1 Meester de betrokken kandidaat zal worden behandeld als zijnde in strijd met deze voorwaarden.
 6. Alle persoonlijke informatie die u verstrekt zal worden geregeld in overeenstemming met de privacy van Formule 1 Meester het beleid en alle Nederlandse wetgeving hetzelfde. Voor alle duidelijkheid, we zullen nooit uw persoonsgegevens openbaren aan anderen, tenzij a) dit is beperkt tot die gegevens genoemd in artikel 19-20, of b) indien we verplicht zijn dit te doen door een bevoegde instantie of rechter in Nederland.
 7. De Spelregels

 8. Het Formule 1 Meester spel zal worden beheerst door de spelregels van tijd tot tijd gepubliceerd op de site van Formule 1 Meester ("Spelregels"). Formule 1 Meester behoudt zich het recht voor om, te wijzigen of de Spelregels van tijd te vullen tot tijd naar eigen goeddunken in het geval van omstandigheden buiten de redelijke controle die zich voordoen of waar zij zulks nodig acht om dit te doen. U gaat ermee akkoord dat er geen aansprakelijkheid hechten aan de Formule 1 Meester als gevolg van een dergelijke wijziging en zo wordt geadviseerd om regelmatig de Spelregels te lezen. De Spelregels maken deel uit van deze voorwaarden en bepalingen.
 9. Formule 1 Meester zal de enige beslisser van alle aangelegenheden van interpretatie van de spelregels en alle aspecten van de inhoud van zijn, of het Formule 1 Meester spelen van het Formule 1 Meester spel. Formule 1 Meester zal niet in correspondentie met betrekking tot dit gebied en haar besluit om alle problemen die voortvloeien uit of in verband met de Spelregels met inbegrip van maar niet beperkt tot de toekenning van punten aan een Speler en / of de toekenning van een prijs-en / of een ranking of klassement zijn definitief en bindend.
 10. Inbox en berichten

 11. Door het Formule 1 Meester spel is Formule 1 Meester willen een self-gemodereerde discussie groep en message board faciliteit voor Formule 1- fans te vergemakkelijken. Formule 1 Meester heeft geen pre-screen, enige inhoud geplaatst of verspreid via de berichten.
 12. Omdat de berichten zijn zelf-gemodereerde, moet u begrijpen dat bij het gebruik van het Formule 1 Meester spel, je zou tegenkomen inhoud die u beledigend of aanstootgevend is. Als u te maken met dergelijke inhoud dan bent u vrij om een klacht met betrekking tot dit register. U moet er rekening mee dat de standpunten op berichten zijn de standpunten van de betrokken persoon, die kan verschillen van die van Formule 1 Meester.
 13. Als u een bericht te plaatsen of vertsuurd bevestigt u dat: - het bericht bevat niets dat zou een schending van deze voorwaarden zijn; - het bericht is niet-vertrouwelijk en niet-eigendom en dat Formule 1 Meester gebruik kan maken van dat bericht op welke wijze dan naar eigen goeddunken en zonder erkenning, en - gebruikers van het prikbord hebben toegang tot het bericht op voorwaarden vergelijkbaar met deze. Wilt u het gebruik van berichten te beperken, dan wordt u geadviseerd om het niet te dienen.
 14. U bent volledig verantwoordelijk voor alle berichten die u plaatst. U bent volledig verantwoordelijk voor eventuele verliezen bij Formule 1 Meester, of andere gebruikers kunnen lijden als gevolg van alle berichten die u plaatst, of op andere wijze als gevolg van uw gebruik van het Formule 1 Meester spel.
 15. Over het algemeen moet u ervoor zorgen dat u alleen de message boards te gebruiken om berichten die (in het redelijke oordeel van Formule 1 Meester) legaal, fatsoenlijk, goed en relevant zijn.
 16. Plaatsen
 17. Bij wijze van voorbeeld, en zonder het beperken van uw verplichting op grond van artikel 25, moet u ervoor zorgen dat u: - voldoen aan de instructies van Formule 1 Meester; - niet te belasteren, bedreigen, intimideren, misbruik of anderszins schenden van de rechten van anderen (of ze nu gebruikers van Formule 1 Meester of niet); - geen berichten plaatsen die onwettig, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, of ongeschikt is; - niet mee Formule 1 Meester, een lid renstal van de Formula1, of het Formule 1 Meester spel van Formule 1 in diskrediet; - niet promoten of verstrekken van ongeoorloofde instructies aan anderen; - plaatsen van berichten die zouden kunnen interfereren met de intellectuele eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie van anderen; - geen berichten plaatsen met commerciële berichten of reclame; - niet voordoen als iemand anders - geen gebruik maken van de message boards om persoonlijke informatie over anderen te oogsten - geen persoonlijke gegevens van anderen bevatten in alle berichten, tenzij dat het gebruik rechtmatig is, of je hebt hun toestemming - niet verzenden van virussen of andere schadelijke code Let op: Formule 1 Meester zal trachten om die termen te gebruiken om alle dergelijk gedrag te verbieden. Echter, Formule 1 Meester kan niet garanderen dat je niet wordt blootgesteld aan dergelijk gedrag. Mocht je ermee in aanraking komen, aarzel dan niet om een klacht dienovereenkomstig te maken door te mailen naar info@formule1meester.nl.
 18. Formule 1 Meester adviseert dat je voorzichtig bent in het onthullen van persoonlijke informatie over jezelf op messageboards.
 19. Formule 1 Meester behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook: - tijdelijk of definitief op te schorten uw toegang tot de messageboards; - verwijderen van uw berichten; - vereisen een van uw toekomstige berichten te pre-gescreende; - alle andere acties tegen uw account naar eigen inzicht.
 20. Aanvragers onder de 18 jaar

 21. Als u jonger bent dan 18 jaar, dan bent je van harte welkom om aan het Formule 1 Meester spel deel te nemen, maar je moet zorgvuldig deze voorwaarden lezen en ervoor zorgen dat een ouder of voogd die verantwoordelijk, is dat ook doen, vóór het indienen van uw aanvraag.
 22. Privacy verklaring

  Formule 1 Meester, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  
  Contactgegevens
  https://www.formule1meester.nl/contact
  mailto:contact@formule1meester.nl
  
  
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Formule 1 Meester verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
  
  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  - Formule 1 Meester naam
  - E-mailadres
  - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  - Gegevens over uw activiteiten op onze website
  - Internetbrowser en apparaat type
  
  
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
  Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is.
  Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@formule1meester.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  
  
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Formule 1 Meester verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  - Verzenden van onze gameupdate
  - U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  - Formule 1 Meester analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  
  
  Geautomatiseerde besluitvorming
  Formule 1 Meester neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Formule 1 Meester) tussen zit.
  
  
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Formule 1 Meester bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
  Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  
  - Inactieve accounts worden na drie jaar verwijderd.
  
  
  Delen van persoonsgegevens met derden
  
  Formule 1 Meester verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
  Formule 1 Meester blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  
  
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  
  Formule 1 Meester gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
  
  Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
  
  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
  
  Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
  
  Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
  
  Cookie: Googly Analytics
  Naam: _utma
  Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
  Bewaartermijn: 2 jaar
  
  
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.
  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  
  Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@formule1meester.nl.
  
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
  Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
  Dit ter bescherming van uw privacy.
  Formule 1 Meester zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
  
  Formule 1 Meester wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
  Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
  
  
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Formule 1 Meester neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@formule1meester.nl
  

  Verantwoordelijkheid en remedies

 23. De mate van verantwoordelijkheid van Formule 1 Meester aan u is vastgesteld in het kader van de volgende: - u bent verantwoordelijk voor alle handelingen die u wel of niet neemt als gevolg van het Formule 1 Meester spel en de informatie daarin - u bent verantwoordelijk ervoor te zorgen dat uw apparatuur wordt ingeschakeld met de nodige up-to-date virusscanner software.
 24. Terwijl Formule 1 Meester zich zal inspannen om ervoor te zorgen dat het Formule 1 Meester spel beschikbaar is voor u te allen tijde en dat de inhoud juist en nauwkeurig zijn, kan het geen enkele juridische verbintenis aan u verbinden dat dit het geval zal zijn. Toch zal Formule 1 Meester haar uiterste best doen om vakkundig en zorgvuldig de dienst te leveren aan u.
 25. - Formule 1 Meester kan aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid jegens u voor een van de volgende soorten schade die u zou kunnen lijden als gevolg van uw toegang tot het Formule 1 Meester spel; - schade die niet te voorzien was voor u en Formule 1 Meester als je voor het eerst toegepast voor het Formule 1 Meester spel (zelfs als dat het verlies wordt gegeven, omdat Formule 1 Meester om te voldoen aan deze voorwaarden of haar nalatigheid); - elk bedrijf verlies dat u lijdt, met inbegrip van verlies van inkomsten, winst, of verwachte besparingen (of deze verliezen zijn het direct of indirect gevolg van verzuim van Formule 1 Meester); - verlies dat andere dan die u lijdt als gevolg van onze niet-naleving van deze voorwaarden of onze nalatigheid of schending van een wettelijke plicht; - enige schade die u lijdt als gevolg van of in verband met of voortvloeiend uit een prijs; - Niets in deze voorwaarden beperkt de Formule 1 Meester de aansprakelijkheid voor dood of lichamelijk letsel als gevolg van haar nalatigheid of als ze doelbewust tegen je gelogen voordat u hebt ingevoerd.
 26. Elke schending door u van de spelregels is eveneens een schending van deze algemene voorwaarden.
 27. In het geval van een schending door u van deze voorwaarden en bepalingen Formule 1 Meester behoudt zich het recht voor om: - alle maatregelen nemen die omschreven hierboven; - de toegang tot het Formule 1 Meester spel te weigeren; - u te diskwalificeren van het Formule 1 Meester spel; - vereisen een redelijke wijziging van uw aanvraag of inschrijving.
 28. Als u geblokkeerd of gediskwalificeerd van deelname, komt u niet in aanmerking om in het Formule 1 Meester spel deel te nemen onder een andere identiteit of teamnaam. Een dergelijk besluit door Formule 1 Meester is definitief.
 29. Als voor een van deze voorwaarden vastgesteld is dat deze onwettig, ongeldig of op andere wijze onafdwingbaar zijn, dan blijven alsnog alle overige bepalingen volledig van kracht.
 30. Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.